Sheraton Rolex Service Viet Nam

Chi tiết dự án

Tên công trình Sheraton Rolex Service Viet Nam
Chủ đầu tư Rolex
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, Quận 1, TPHCM
Hạng mục Thi công xây dựng và kết cấu thép trung tâm dịch vụ của Rolex
Quy mô 100m2
Thời gian thi công 30 ngày
Năm hoàn thành 2018