Nhà chứa chất thải – Nhà máy Legend Stainless Steel

Chi tiết dự án

Tên công trình Nhà chứa chất thải – Nhà máy Legend Stainless Steel
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh
Hạng mục Thi công nhà chứa chất thải – Nhà máy Legend Stainless Steel
Thời gian thi công 18 ngày
Năm hoàn thành 2019